Bir erkeğin, karısına evde yardım etmesi;


• ALLAH’ın gazabını kaldırır.

• Hayırlarını ve derecesini artırır.

Evinde hizmet görüp, bundan utanmayan erkeğin adı,

• Şehitler defterine kaydedilir.

• Gece ve gündüz Cenab-ı Hak ona şehit sevabı ihsan eder.

• Her bir adımı başına, bir hac, bir umre sevabı verilir ve

• Vücudunda bulunan tüylerin sayısınca Cennette ona bir şehir ihsan olunur.

•Eyüp(a.s), Davut(a.s), Yakup(a.s) ve İsa (a.s) sevapları kadar sevap kazanır


Hadîs-i Şerîf:[Camiü’s-Sagir, Mefatih-ül- Cinan]