Harflerin Şiiri

(I)

-hasretlik- en asili sözcüklerin

Dokuz harften geriye kalan susamışlık tarihin

Uzaklardasın / bir harf ötede'sin

d/ilime damlıyorsunElif/sin ayağında kesreli pabuç

Elif/sin başın üzre fethalı bulut

Başı ve sonu olmayan boşluklarında

Damlıyorsun sarsıntıların duyuluyor

Diyorsun ki 'beşik mezarında çocuklar uyutuluyor'

-zelzele- en korkuncu sözcüklerin

Yedi harften geriye kalan kutsanmışlık tarihin

Uzaklardasın / bir enkaz ötede'sin

duy/ul/muyorsun.(I/I)

ayn şin kaf

harici değil

yezidin suyundan da içmiş değil

Kerbelasın iki adım ötemde , kanıyorsun

Kâlu belâdan sözün var

'Belâ..'

Önceden boyun eğiyorsun

Zülfikar kılıcınaiki yüzümden birinin,

iki sözünden biri ölüm hariç

-zuhur- en sihirlisi sözcüklerin

Dört harften geriye kalan yaşanmışlık tarihin

-ecel-de böyledir.Sonrası,

Lam elif / elima..