“Allah'ın zaman ve mekândan münezzeh olması” ne anlama gelir?

Allah Azze ve celle'nin zaman ve mekandan münezzeh oluşu, O’nun hiçbir şekilde zaman ve mekanla ilişkilendirilmemesi demektir. Çünkü zaman ve mekan mahluk yani “yaratılmıştır. Allah Azze ve celle ise yaratıcıdır dolayısıyla O yaratılmışlara has özelliklerden münezzeh yani uzaktır. Biraz daha detaylı ifade etmek gerekirse, “mekan” varlık ve nesnelerin bulunduğu yerdir. Örneğin bir meyve ağaçta, ağaç bahçede, bahçe bir bölgede, bölge dünyada, dünyamız güneş sisteminde, güneş sistemi galakside, galaksiler uzayda bulunmaktadır. Bunların hepsi mahluk, yani yaratılmış bir şeydir. Zamana gelince bu, varlıklardaki hareketliliğin bilimsel olarak ifade edilmesi olup varlıktan ayrı bir şey değildir.Sonuçta bu da mahluk yani yaratılmış bir şeydir.

Allah ise her şeyi var eden, yaratandır (En’am, 6/102). “O gökleri ve yeri yaratandır…” (Fatır, 45/1) O halde Allah, her çeşit zaman ve mekan kayıtlarından uzaktır.