HAZRET-İ BİLAL'İN "HEYYE"Sİ

Hazret-i Bilal-i Habeşi r.a. ezan okurken "Hayye" kelimesini Heyye diye telaffuz ederdi.

Bazı münafıklar Allah'ın Rasulüne s.a.v. gelip:
"Ey Allah'ın Rasulü, İslam binasının kurulduğu bu zamanda böyle bir hata doğru olmaz.
Bilal'den daha güzel daha doğru okuyan ezan okuyan birini tayin et" dediler.

Bunun üzerine Allah Rasulü s.a.v. hiddetlenerek yüce Allah'ın gizli alametlerinden bir iki işaret söyledikten sonra:

"Bilal'in "Heyye" demesi Allah indinde yüzlerce "Hayye"den ve boş sözden daha makbuldür" buyurdu.


FAZİLET TAKVİMİ