Ben anayım,
Ben sılayım,
Saklı özündeyim erdemlerin,
Siperlerin gözündeyim,
Sözündeyim yaşlı anamın,
Yaş dalındayım, ham meyvanın.
Kurt kemiren, al elmanın yazındayım.
Nemrut palalara ram,
Kesilen başındayım.
Dağladığın kor demirde, kırılmaz çeliğim.

Ben anayım,
Yazı yaban, tarla ekin,
Yaslan dallarıma.
Hırçın rüzgarlarımdan sakın.
Aklın başını geçmesin yakın.
Yabandır bağrım, yel sanma.
Hünkarımdan korkarım,
Gülmek haramdır canıma.
Sakın ağladığıma kanma,
Dökülen doludur, baharı müjdeler.
Aklından zorun olsun,
Yanmaya kıvılcım yeter.
En darımda, entariden biçerim kefeni.
Toprağı can ederim, canı da toprak.
Bana ölmek yasak,
Ben anayım.

Ben anayım,
Yakmayın gönlümü sakın,
Acıtmayın.
Kıymetini anlamaz yaban eller,
Hoyrat yüreğini deler,
Beni hatırlarsan eğer,
Ben anayım.

Feriha Ceylan