Irmak, deniz ve göl gibi su kütlelerine dökülen büyük akarsu.

Irmak suları eğimli bir yatak içinde akar. Irmaklar dağ ve tepe gibi yüksek alanlardan doğar. Yamaçlardan inen yağmur ve erimiş kar suları küçük akıntılar oluşturur. Bunların bir araya gelmesiyle çay ve dere gibi küçük akarsular ortaya çıkar. Küçük akarsular da birleşir ve çoğalan sularıyla geniş bir yatak oyarak ırmak biçimini alır. Kar ve yağmur suları kesilirse ırmaklar da kurur.

Irmakların doğduğu yere kaynak, denize döküldüğü yere ağız denir. Büyük ırmaklara katılan görece küçük ırmaklar genellikle kol diye adlandırılır. Irmaklar akarken yatakları aşındırır ve yataklarındaki verimli toprakları sürükler. Bu topraklar ırmağın ağzında ya da taşan bir ırmağın kıyılarında birikir. Böylece verimli tarım arazisi oluşur.

Dünyadaki En Uzun 10 Nehir
1- Nil (6,864 km)
2- Amazon (6,452km)
3- Yangtze (Chang Jiang) (6,380 km)
4- Mississippi-Missouri (6,270 km)
5- Ob-İrtiş (5,570 km)
6- Yenisey-Angara (5,550 km)
7- Huang He (Yellow) (5,464 km)
8- Amur (4,410 km)
9- Kongo (4,380 km veya 4,670 km)
10- Lena (4,260 km)