Kalbin vücut ihtiyaçlarına uymak kabi­liyeti çok fazladır. Hattâ zaman zaman bu ihtiyaçların makul bir ölçüde artması kalbi daha verimli çalışmaya sevkettiği için bir idman yerine geçer. Mutedil spor yapanlarda olduğu gibi. Fakat bu fazla çalışma bir zorlama halini alır ve uzun sürerse kalb za­afı meydana gelir. Kan basıncının artması da kalbi zorlayarak böyle bir zayıflığı intaç edebilir. Çünkü gittikçe artan bir muka­vemete karşı çalışmak kolay değildir. Bundan başka difteri gibi
den kan hareketi yavaşlar, dudaklarda morma görülür. Sonra yi­ne aym hastalıkta kan damarlarından sızarak dokuların içine akar. Böylece dokular şişer. Böyle hallerde bacaklar akşamları şişer. Sabahları dinelnme dolayısiyle şişler inebilir. Bu sızıntı ba-zan çoğalarak ödem şeklini alır. Karında su toplanmasının bir sebebi budur. Bacaklarda ve karında olduğu gibi kan akciğerler­de de yılabilir. O zaman nefes alma zorlaşır ve öksürük olur. Bu­na kalb astm?ı derler. Kalbde çarpıntı olur ve tıkanma hissi gelir.
Tedavi : Kalbin takviyesi, hayat tarzının tanzimidir.
bazı hastalıklar kalb adalesi için bir zehir tesiri gösterir. Kalb zayıflayınca damarlarda kan birikir. Bunun neticesinde veritler