Nöbet nöbet ve sebepsiz olarak gelen çarpıntı. Kalb vuruş sayısı dakikada 150, hattâ 180 i bulabilir. Sebep bilinmemekte­dir. Çarpnıtı emirleri kalbin sinüs bölgesinden - yani normal vu­rum emirlerinin çıktığı yerden gelir. Hasta korkmamalı, korku-tulmamalı. Vücuduna rahat edeceği bir vaziyet verilmelidir. Çok defa kısa zamanda kendiliğinden geçer, fakat saatlerce devam ettiği de olur. Hasta, kinin, bellergal veya diğer bir müsekkin al­malı, fazla ilâç verilmemelidir. Boyun yan tarafına hafifçe ba­sıldığı zaman çarpıntının geçtiği olur.