Kalb kulakçıkları arasının açık kalması veya orta ile akci­ğer arteri arasındaki «ductus botalii» bağlantısının kapanmaması neticesinde arter ve kanın birbirine karışması ve yeter derecede oksijen alınmaması dolayısiyle çocuğun benzinin mavi olması ha­li.
Eskiden bu hastalığa müptelâ çocuklar ölüme mahkûm idi­ler. 12 yaşını pek geçmezlerdi. Fakat şimdi kalbde yapılan bir ameliyatla bu anadan doğma kusur düzeltilebilmekte ve bu gibi çocuklar kurtarılabilmektedir.