artık bel fıtıklarının ameliyat ile tedavisi sadece belli başlı zorunlu durumlarda , bel fıtıklarının yaklaşık % 3?ünde uygulanır hale gelmiştir.
Bel fıtığı veya omurga ile ilgili ameliyatlardan sonra çok çeşitli nedenlere bağlı olarak hastaların % 5 ile % 25?inde ameliyattan önceki ağrı geçmeyebilir, yeniden aynı şekilde başlayabilir ya da ameliyat öncesinden de şiddetli hale gelebilir.
Ameliyatın başarılı geçmiş olması ile ağrının azalması aynı anlamda kullanılmamaktadır. Bu durum ? Bel Cerrahisi Sonrası Ağrı Sendromu? olarak adlandırılır.
Ağrı, ameliyat sonrasında arta kalan bir disk parçasına, sinir kanalındaki daralmaya, sinirler etrafında oluşan yapışıklıklara veya bazen de yeni bir disk fıtığına bağlı olabilir. Çoğu zaman tekrarlayan ameliyatlarla beraber başarı şansı da azalmaktadır.
Tanı:
Bel veya omurga ameliyatı sonrasında oluşan ağrının pek çok sebebi olabileceği için bu hastalar ayrıntılı bir muayene ve çeşitli görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilmelidir. Ağrının sebebi çoğu zaman saptanabilir ve buna uygun tedavi planı yapılabilir.
Tedavi yöntemleri:
Tedavi, ortaya çıkarılan ağrı kaynağına göre planlanmaktadır. Sıklıkla karşılaşılan nedenlere göre uygulanan tedavi yöntemleri aşağıda yer almaktadır.
1.Epidural steroid enjeksiyonu
2.Faset steroid enjeksiyonu
3. Epidural lizis
4. Fizik tedavi
5. Disk içi işlemler
6. Spinal Kord Stimulasyonu
7. Ağrı pompaları