Trikotilomani(TRK) kompulsif kumar oynama ile birlikte dürtü kontrol bozuklukları içinde sınıflandırılır.Dürtü kontrol bozuklukları saç yolmadan önce artan gerginlik ve sonraki iç rahatlığını hissetmeyi kapsar.Psikiyatrik Bozuklukları sınıflandırma sistemi olan DSM 4'te trikotilomani şu şekilde sınıflandırılır.A ) Dikkati çeker şekilde saç kaybına yol açan tekrarlayıcı saç yolmalar.

B ) Saçı yolmadan önce gerginlik hissinde artma

C ) Saç yolunduğu zaman duyulan haziç rahatlaması.

D ) Başka bir mental bozuklukla açıklanamama ve genel tıbbi duruma bağlı olmama (örn; dermatozlar kontakt dermatit gibi cilt hastalıkları.)Saçlarını yolan hastaları hepsinde bu tanımlanan kriterler görülmez. Bununla beraber hastalarda sıklıkla tedaviden çok yarar gören bir problem vardır.