GARÎBÜ'L-HADÎS
Hadislerdeki, anlaşılması zor olan ve ancak sahanın uzmanları tarafından anlaşılabilen kelimelere "garîbu'l-hadis" dendiği gibi, garîbu'l-hadis'i konu edinen hadis bilim dalı da aynı terimle isimlendirilmiştir. Hadislerdeki bazı kelimeler, bilinen sözlük anlamları dışında kullanılmıştır. Hadislerin doğru anlaşılması için, bu kelimelerin bilinmesi gerekir. Bundan dolayı sadece Arapça bir sözlükten yararlanarak hadisleri anlamaya çalışmak hataya götürebilir. Hadisleri doğru anlamak için "garîbu'l-hadis" dalında yazılan eserlerden yararlanmak gerekir. İbn-û'l-Esîr el-Cezerî'nin en-Nihâye fî Garîbi'l-Hadis ve'l-Eser, Zemahşerî'nin el-Fâik fî Garîbi'l-Hadis, İbnü'l-Cevzî'nin Garîbu'l-Hadis adlı eserleri bu sahada yazılmış eserlerden bazılarıdır. (A.G.)