GÖLLER VE OLUŞUMLARI
1. Göl çanakları hangi yollarla oluşmaktadır?
- Göller karalar üzerindeki çukur alanların suyla dolması ile oluşur.
2. Tektonik göller nasıl oluşmaktadır?Yurdumuzdaki başlıca örnekler nelerdir?
- Yerkabuğunun çökmesi veya kırılmasıyla meydana gelen çukurların su ile dolmasıyla oluşurlar.Yurdumuzdaki örnekler Hazar Gölü , Burdur Gölü ve Acıgöldür.
3. Hangi göllerimiz alüvyal setlerle denizden ayrılma sonucu oluşmuştur?
- Bir vadinin , kenarlardan inen akarsuların yığdıkları alüvyonlar ve birikinti konileriyle tıkanması sonucu oluşan göllerimiz Mogan Gölü , Çamiçi ve Köyceğiz Gölleridir.
4. Yurdumuzda vadi yamaçlarında görülen heyelanların oluşturduğu göllere ikiörnek veriniz.
- Yurdumuzda bir vadinin yer göçmesi sonucu tıkanmasıyla meydana gelen göller Tortum Gölü , Sera Gölü ve Yedigöllerdir.
5. Kıyılarda dalga ve akıntıların biriktirdiği malzemelerin bir koyun önünü kapatması sonucu oluşan göllerimiz hangileridir?
- Yurdumuzdaki kıyı set gölleri Büyükçekmece ve Küçükçekmecedir.
6. Lav seti gölleri nasıl oluşmuştur?Yurdumuzdaki örnekleri hangileridir?
- Lav seti gölleri suların bir lav seti arkasında birikmesi ile oluşmuştur. Yurdumuzdaki örnekleri Van Gölü ve Çıldır Gölüdür.
7. Kapalı ve açık havza nitaliğindeki göllerimiz hangileridir?Nedenleri?
- Van Gölü kapalı havza niteliğindedir.
8. Göllerden yararlanma şekilleri nelerdir?
- Tatlı su tüketiminde , elektrikten yararlanmada , soda üretiminde , balıkçılıkta kullanılabilir.

BUZULLAR
9. Kar örtüleri nasıl buzul haline gelir?
- Karların kalın tabakalar oluşturacak şekilde birikmesine elverişli düzlüklerde ve çukurlarda yığılan karlar kendi ağırlıkları altında sıkışır ve giderek yoğunlaşır. Kar kristalleri bu basınç altında , donma ve çözünmeyle biçim değiştirir ; karın içerdiği hava çıkar. Biriken karlar en sonunda , birbirine kenetlenmiş buz parçacıklarından oluşan yeşilimsi mavi renkli bir buz yığınına dönüşür.
10. Buzullar yerleştikleri yatak esasına göre kaç gruba ayrılırlar?
- İki gruba ayrılırlar. Bunlardan birincisi vadi buzulları , diğeri ise örtü buzullarıdır.
11. Bugün eski buzul alanlarında hangi yerşekillerine rastlanır?
- Avrupa’da Baltık ve Kuzey Denizlerinin güneyinde Doğu Avrupa ortalarına kadar uzanan geniş ovalar , Dördüncü Zaman buzullarının bıraktıkları çeşitli buzul taşlarla kaplıdır. İskandinavya , Finlandiya , Kanada gibi ülkelerdeki göller , buzulların oydukları çukurluklarda suların birikmesi ile meydana gelmiştir.
12. Rüzgarlar hangi faaliyetleriyle yeryüzündeki şekillendirici etkiler yaparlar?
- Rüzgarlar aşındırma , taşıma ve biriktirme yolula şekillendirici etkiler yaparlar.
13. Rüzgarların taşıdıkları malzemeyi biriktirmesi sonucu hangi yerşekilleri oluşur?
- Rüzgarların biriktirme ile meydana getirdiği başlıca şekiller kum örtüleri , kumullar ve löslerdir.
14. Rüzgar aşındırması sonucu hangi yerşekilleri oluşur?
- Rüzgar aşındırması ile meydana gelen şekillerin başlıcaları köşeli çakıllar , kovuklar , yardanglar , mantar kayalar ve şahit kayalardır.
15. Rüzgarların aşındırı etkisini önlemek için yapılacak çalışmalar nelerdir?
-
DENİZLERDE HAREKET

16. Denizlerde dalgaları oluşturan başlıca kuvvetler nelerdir?
- Dalgalar su zerreciklerinin dairesel biçimli salınım hareketleriyle meydana gelir.
17. Dalgaların yeryüzünü şekillendirici başlıca faaliyetleri nelerdir?
- Yeryüzünü şekillendirici başlıca faaliyetleri dalgalar , akıntılar ve gel-git hareketleridir.
18. Dalga ve akıntıların kıyılarda oluşturdukları başlıca şekiller nelerdir?
- Kuvvetli dalgalar kıyıya adeta bir balyoz gibi vurur. Çarpma sırasında kıyılardaki kayaların çatlaklarında bulunan hava sıkışır , meydana gelen basınçla çatlaklar genişler , kayalar ufalanır.Ve ayrıca deniz tabanında aşınmalara yol açar.
19. Gel-git olayları nasıl oluşur? Kısaca açıklayınız.
- Ay bir yerin karşısından geçerken , hem o meridyen hizasında bulunan sular hemde aynı hizada ama diğer yarım küredeki sular karşılıklı olarak yükselir , bu meridyene dik paralel boyuncada alçalır.
20. Gel-git olayının sonuçları nelerdir?
- Dalgalar oluşur.
21. Haliç adı verilen kıyı şekli nasıl oluşur?
- Büyük hıza ulaşan gel-git akıntıları akarsu ağızlarındaki alüvyonları sürükler ve onlara huniye benzer biçim verir. Butür akarsu ağızlarına haliç denir.
22. Kıyı seti ve kıyı oku denilen yerşekilleri nasıl oluşur?