Kalp İç Zarı İltihabı, Endokardit Nedir

Ağır kronik hastalıklar sonunda ya da ilaç alışkanlıklarından ortaya çıkan zayıflık du­rumları dışında normal bir kalpte iltihap görülmez. Hasta ya da yapı bozukluğu olan kalpte iltihaplanmaya çok sık rastla­nır. Eğer kalpte doğmalık bozukluk ya da romatizmal bir du­rum varsa, iltihaplanma mümkündür. Kalp iç zarının iltihap­lanma nedeni genellikle bakterilerdir.

Kalp İç Zarı İltihabı Belirtileri, Endokardit Belirtileri


Sinsi bir hastalıktır. Ateş düşüktür ve hastanın genel durumu bozuktur. Hasta bitkinlik ve halsizlikten şikâ­yet eder. Kalpte herhangi bir bozukluğun varlığı bilinmediği takdirde hastalığın teşhisi oldukça güçtür. Ama kalpteki bir bozukluk bilinirse, zaman zaman beliren halsizlik ve genellik­le hastalığa eşlik eden kansızlık belirtisi bir iltihap durumunu ortaya koyar.

Kalp Zarı İltihabı Süreci


Kalbin iltihaplı bölgeleri kan pıhtısıyla kaplanır ve ufalanan küçük parçacıklar genel dolaşıma karışarak ufak te­fek damar tıkanmalarına neden olur. Damar tıkanması deride küçük, renk değişimi gösteren ya da duyarlı derialtı kabartı­ları şeklinde ortaya çıkar. Damar tıkanmasının böbreklere ulaşması halinde ise, idrarda eritrosit görülür.

Endokardit Tedavisi, Kalp Zarı İltihabı Tedavi


Etken organizma ve onu etkileyecek antibiyotik saptanır. İltihap odakları araştırılarak tedavi altına alınma­lıdır. Genellikle ikincil odak noktaları dişlerdir. İltihaplı diş­lerin çekilmesinden önce, bakterilerin kana karışmasını önle­mek amacıyla hastaya penisilin yapılmalıdır