Kalbin kan pompalama gücünün yetersiz olduğu ciddi bir hastalıktır.

Vücuda yeterli kan akımını olmaz, akım bozulduğu için kalbe

dönemeyen kanın damarlarda birikmesidir.

Pompalama yetersizliği, kalbin kendi damarlarına ait hastalıklar,

kalp kası hastalıkları, kalp kapakçık hastalıkları, tansiyon yüksekliği ve

alkole bağlı olarak ortaya çıkar.

Egzersiz, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, düzenli ilaç kullanımı ve

yaşam tarzı değişiklikleri öğrenilerek kalp yetmezliği ile savaşılabilir.

Kalp yetmezliği bulguları:

Ayak bileklerinde şişme

Kesik kesik nefes alma

Halsizlik, iştah değişmeleri,

Göğüs ağrıları,

Kilo değişiklikleri,

Nezle gibi hafif hastalıklara dirençsizlik.

Tanı :

Merdiven çıkarken ve egzersiz halinde nefes darlığı olur.Hastalık ilelediğinde

yüksek yastıkta yatma zorunluluğu ve geceleri nefes darlığı görülür.

Halsizlik ve nefes darlığı hissedince doktora başvurmak gerekir. Bir seri

test yapılır.

Ejeksiyon fraksiyonu EF (kalbin her kasılmada ne kadar kan alıp

pompaladığının ölçülmesi sonucu elde edilen değer)

O2 tüketimi testleri (kalp ve akciğerlerin vücuda O2 sağlamak için

nasıl çalıştığını belirleyen testler)

Kalp yetmezliğinin anahtar belirtilerinden bir tanesi "efor

kapasitesi " azalmasıdır. Bunu anlayabilmek için kalp-akciğer egzersiz

testleri yapılır.Bu testler kalbin, akciğerlerin,kan damarlarının ve

kasların bir arada çalışmaları hakkında bilgi verir.Bilgisayar yardımıyla

yapılan bu testte, VO2 max adı verilen bir değer elde edilir.Bu değer,

hastanın maksimal ekzersizdeki O2 tüketimini verir.

Kalp hastalarını gündelik yaşam şartlarına göre sınıflandırma:

Sınıf 1

Kişinin hayatında hiçbir kısıtlama yoktur. Gündelik hayatındaki fiziksel

çabalar aşırı yorgunluk, nefes darlığı ve çarpıntı yaratmaz.

Sınıf 2

Gündelik hayatındaki fiziksel çabalarda çok hafif sınırlanma vardır.

Yorgunluk, nefes darlığı , çarpıntı veya angina(Göğüs ağrısı) oluşur.

İstirahatte hastalar rahattır.

Sınıf 3

Gündelik hayatındaki fiziksel çabalarda bariz sınırlanma vardır. Hastalar

istirahatte rahat oldukları halde normal fizik çabalardan bile düşük bir

hareketle semptomlar(belirtiler) oluşur.

Sınıf 4

Herhangi bir hareketi rahat yapamazlar.İstirahatte bile kalp yetmezliği

bulguları vardır.En küçük fizik çabada rahatsızlık artar.

Tedavi:


Egzersiz:Kalp yetmezliği olan hastaların istirahat etmeleri

gerekmesine rağmen, devamlı istirahat etme halinde diğer kaslarda olduğu

gibi kalp kasında da kondüsyon kaybı olur. Birçok kalp doktorları

hastalarına egzersiz programı uygulamaktadır. İlaç tedavisi ile birlikte

ekzersiz yapılırsa ameliyata ihtiyaç olmadan hastalar daha iyi duruma

gelebilirler.

Diyet:Tuz alımını kısıtlama, alkolü bırakma,kilo takibi ve ideal

kiloda kalma.

İlaç tedavisi: En çok kullanılan ilaçlar diüretikler, digoxin, ACE

inhibitörleridir.

Diüretikler idrar söktücü ilaçlardır.Bunlar su ve tuz atılımını

artırır.Böylece akciğerlerin yükü ve bacaklardaki şişme(ödem)

azalır.Potasyum ve magnezyumun da aynı zamanda atılımı arttığı için,potasyum

ve magnezyum seviyesinin de kontrolu ve gerekirse K ve Mg tabletlerinin

tedaviye eklenmesi gerekir.

Digoxin kalbin pompalama gücünü artırır.Ritm bozukluklarında da

faydalıdır.

ACE inhibitörleri arterleri dilate ederek kalbin iş yükünü

azaltır.Böylece daha fazla kanın etkili olarak pompalanmasını sağlar.

Yeni ilaç tedavisi seçenekleri: Sempatik sinir sisteminin

gereğinden fazla aktive olması, kalp yetmezliğinde hastalığın ilerlemesine

sebeb olur. İlk bakışta, Kalp yetmezliğinde beta bloker ilaçların

kullanılması sakıncalı gibi görünmesine rağmen bu ilaçların düşük dozlarda

kullanılması hastalığın ilerlemesini azaltmıştır. Beta blokerler içerisinde

özel etkisi nedeniyle(beta ve alfa bloker etki) Carvedilol, klasik ilaçlarla

birlikte kullanılması halinde kalp yetmezliğinde yararlı bir ilaçtır. Klas (sınıf)

II -IV kalp yetmezliği vakalarında hastalık belirtilerinin azalmasına ve

ölüm oranınının %67 oranında azalmasına neden olur. İskemi(kalp damar

bozukluğu) olan ve iskemi olmayan vakalarda yararlanma aynıdır. Ani ölümler

ve yetmezliğin artmasına bağlı ölümler azalmıştır.

İntrakardiak Defibrilatör(ICD): EF % 30 dan az olan hastalarda

oluşan ventriküler takikardiler önemlidir. Kalp yetmezliğini tedavi ederken

aritmiler de önlenmelidir. Kalbin pompalama gücünü azaltarak aritmilerin

artmasına neden olan antiaritmik ilaçlar yerine ICD uygulanması

önerilmektedir.

Cerrahi: Kalp yetmezliğine neden olan kalp hastalığına göre cerrahi

tedavi düşünülür.

Koroner arter hastalıklarına yönelik girişimler: Koroner arter

hastalığına bağlı kalp yetmezliği hastalarında yapılır.

Kapakçık Değiştirilmesi:Kapakçık bozukluğuna bağlı kalp yetmezliği

varsa uygulanır.

Kalp Transplantasyonu(Kalp Nakli): Çoğunlukla kardiyomyopatilerde

düşünülür.

Tüm bulgular kardiolog tarafından değerlendirilip uygun seçeneklerle hasta için en uygun koşullar belirlenmelidir.