PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Maliye & Muhasebe Ödev 1. Avrupa BİrlİĞİ Ve TÜrkİye’de Kamu İÇ Malİ Kontrol Sİstemİ
 2. At Meydani Ve Çevresİ
 3. Anonim Şirketlerin Kuruluşu Ve Muh. Kayıtları Yıllık Ödev
 4. Amortİsman Ve Amortİsman Hesaplama YÖntemlerİ
 5. Amortİsman Ayirma YÖntemlerİ
 6. alıcılar hesabı işleyişi niteliği örnekleri
 7. staj dosyasıyla ilgili
 8. Muhasebe Soruları
 9. staj dosyası 1
 10. Genel Muhasebe Örnekleri
 11. genel muhasebe ile ilgili çeşitli örnekler
 12. muhasebe dönem sonu işlemleri
 13. muhasebe belgeleri
 14. gelir tablosu
 15. Beyanname Özetleri
 16. bilanço düzenleme şekli
 17. muhasebe bilgidi müfredatı
 18. stajer el kitabı
 19. Fatura Yerine Geçen Belgeler
 20. T.T.K. Kaynaklanan Belgeler
 21. İşletme İçi Belgeler
 22. Muhasebe Nedir?
 23. Muhasebede Kullanılan Belgeler
 24. İşletme Defterleri...
 25. Maliyet Hesabının Tanımı ve Önemi
 26. Tek Düzen Hesap Planı
 27. Genel Muhasebedeki işlemler
 28. Ticaretin Sınıflandırılması....
 29. Ticaret Yerleri...
 30. Muhasebenin Önemi ve Faydaları..
 31. Mali Tablolar
 32. Hesaplar
 33. Alacaklar
 34. Duran Varlıklar
 35. Borçlar
 36. Özkaynaklar
 37. Gelirler ve Giderler
 38. Dönemsonu İşlemleri
 39. Dönen Varlıklara Ait Dönemsonu İşlemleri
 40. Bilanço Ve Gelir Tablosu
 41. Hesap Siniflari
 42. Bilançonun Pasif tarafındaki bilgiler
 43. Bilançonun Aktifinde yer alan bilgiler
 44. Stok Muhasebesi Ve Yönetimi
 45. Eczanelerde Vergi Ve Muhasebe Uygulamalari
 46. Maliyet Muhasebesi İle İlgili Genel Bilgiler...
 47. Finansal Yapı Analizi..
 48. Elektronik ticarette vergilendirme
 49. Vergi
 50. Beyanname türleri
 51. Beyanname yazımı gümrük işlemleri
 52. Avrupa birliği ve türkiye’de kamu iç mali kontrol sistemi
 53. Dünya çapında yolsuzluk
 54. Karapara ve karapara aklama
 55. Kayıt dışı ekonomi ve türkiye’deki boyutları
 56. Stagflasyon ve maliye politikası
 57. Vergi uyuşmazlıkları
 58. Enflasyon ve maliye politikası
 59. Envanter
 60. Durgunluk ve maliye politikası
 61. Tenkis belgesi
 62. Kısmı vergi indirimi
 63. Dışsallıklar teorisi
 64. Dünden bugüne türkıye'de kamu borçları
 65. Financing supply chains
 66. Vergiler
 67. Japonyada karapara aklanmas1yla mücadele
 68. Bütçe çeşitleri
 69. Bütçe açıklarının ekonomi üzerine etkileri
 70. Mortgage ve Mortgage Krizi