PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kamu Yönetimi ÖdevSayfa : [1] 2

 1. Baskanlik Sistemi
 2. Avrupa Insan Haklari SÖzleSmesI
 3. Avrupa BIrlIGI ISÇI Sorunlari
 4. AmaÇlara GÖre YÖnetIm
 5. AktIf-pasIf YÖnetImInIn Tanimi
 6. AdlI GÖrev YetkIlerI
 7. BIlgI EdInme Yoluyla Planlama Ve DÜzenle
 8. Gelir dağılımı bozukluklarının işçiler üzerindeki etkileri
 9. Gelir dağılımı bozukluklarının işçiler üzerindeki etkileri
 10. Toplu iş sözleşmesinin yapılması
 11. Ekip
 12. Eğitimde toplam kalite yönetimi
 13. Emprime işletmesinde iş akışı nasıldır?
 14. Liderlik
 15. Malzeme yönetimi
 16. Bilgi edinme yoluyla planlama ve düzenle
 17. Aktif-pasif yönetiminin tanımı
 18. Personel yönetimi
 19. örgüt yaklaşımlarının gelişimi ve toplam kalite yönetimi
 20. Toplam kalite yönetimi
 21. Kamu idaresinde yalınlık
 22. Kamu harcaması kavramı
 23. Türkiye avrupa birliği ilişkileri konu maastricht anlaşması
 24. Kırgızistan'ın iktisadi idari yapısı
 25. Kamu ve özel sektördeki halkla ilişkilerin karşılaştırılması
 26. Dış borçlanma
 27. Devlet planlama teşkilatı kuruluş tarihi ve amacı
 28. özelleştirme nedir ?
 29. Marka
 30. Kamu personelinde değerlendirme
 31. Avrupa birliği işçi sorunları
 32. Yerel yönetimler reformu
 33. Nato ve türkiye
 34. Serbest bölgeler
 35. Cuban crisis and misille crisis
 36. örgütlerde güdülenme
 37. Iktisat ders notları
 38. Türkiye’de kamu yönetiminde hizmet içi eğitimi
 39. Insan hakları
 40. Gümrük birliğinin türkiye ekonomisine etkileri
 41. Umut bir yöntem olamaz
 42. Kamu tercihi ve bütçe büyüklüğü
 43. Bürokrasi kuramları
 44. Bürokrasi kuramları
 45. Toplam kalite yönetimi
 46. Misyon-vizyon
 47. Avrupa’da bütünleşme süreci ve türkiye
 48. Toplam kalite yönetimi
 49. Siyaset nedir?
 50. Sivil toplum örgütleri
 51. Medyanın siyasete etkisi
 52. Kamusal mal ve hizmetler
 53. Başkanlık sistemi
 54. Yerel yönetim mevcut durumu
 55. Kişisel gelişimde 7 alışkanlık
 56. çağdaş siyasal akımlar dersi (güney kore )
 57. Soğuk savaş
 58. Yönetim kavramının geçmişine kısa bir bakış
 59. Performans
 60. Iş yaşamında duygusal zeka
 61. Genel müdür
 62. Ideal toplum nedir?
 63. Insan kaynakları yönetimi
 64. Yönetim ve yönetici yönetim sürecinin tanımı, anlamı ve önemi
 65. Vizyon yönetimi
 66. ücret kavramı
 67. Türkiye ortamında liderlik özellikleri
 68. Türkiye cumhuriyeti emekli sandığı
 69. Tky nedir?
 70. Kalite anlayışı
 71. Kalite anlayışının gelişimi
 72. Toplam kalite yönetimi ve özdenetim modeli
 73. Toplam kalite yönetimi ve temel kavramları
 74. Hiyerarşik ve fonksiyonel yapıların zayıf yönleri
 75. Süreç yönetiminin gelişimi
 76. Stratejik yönetim
 77. ücretler ve ikramiyeler
 78. Sendikalar
 79. Sendika nedir?
 80. Kamu personelinde değerlendirme
 81. Belediyelerde zabıta hizmetleri
 82. Toplam kalite yönetiminin rekabete etkileri ve avantajları
 83. Personel güçlendirme
 84. Performans ve performans değerlemenin tanımı
 85. örgüt kültürü ve süreci
 86. Iş etüdü
 87. Güçlü etkileşimin özellikleri
 88. Müşteri ilişkileri yönetimi
 89. Gruplar arası davranış
 90. Bir faaliyetler sistemi olarak organizasyon
 91. Liderlik teorileri
 92. Liderlik değişimi yönetebilmektir
 93. Kalite yönetimi
 94. Katılmalı yönetimde motivasyon ve moral
 95. Işçilerin beslenmesi
 96. Iş kazaları
 97. Yönetım stilleri
 98. Insan kaynaklarında ücretlendirme ve iş değerlemesi
 99. Insan kaynakları yönetimi
 100. Belediyeler bankası
 101. Idari eylemlerden doğan sorumluluklar
 102. Genel müdür
 103. 1990-2000 arası iç ve dış borçlar
 104. Yönetim fonksiyonları
 105. Iş analizleri
 106. N'e-türkiye, n'e-devlet !
 107. Internet üzerinde çalışan devlet ( e-devlet )
 108. Dış borçların tanımı
 109. Cumhurbaşkanının görevleri
 110. Cumhurbaşkanının görevleri
 111. Gelir politikasının tanımı ve kapsamı
 112. Idari işlemlerin denetimi ve hukuk devleti
 113. Menkul kıymet yatırım fonlarının ideal vergileme sistemi nasıl olmalıdır?
 114. Türkiyede özelleştirme uygulamaları
 115. Adli görev yetkileri
 116. Devlet binalarının yangından korunması yönetmeliği
 117. Devlet binalarının yangından korunması yönetmeliği
 118. Hakkında yönetmelik
 119. Türkiyede özelleştirme uygulamaları
 120. Adli görev yetkileri
 121. Kit kavramı, kapsamı ve sınıflandırılması
 122. Toplam kalite yönetimi
 123. Işçi sağlığı ve iş güvenliği
 124. Modernizm ve post-modernizm
 125. KİT
 126. Kalite
 127. Planlama kavramı
 128. Maliye politikası
 129. Yerel yönetimler doktora tezi
 130. Türk vergi sistemi
 131. Türkiye'nin idari yapısı
 132. Dilekçe hakkı nasıl kullanılır?
 133. Kamu personelinde değerlendirme sicil
 134. Belediyelerde zabıta hizmetleri
 135. Medya ve kamusal alan
 136. Katma değer vergisi (kdv)
 137. Iller bankası ve kamu harcamaları
 138. Hücrenin yapısı
 139. Serbest bölge
 140. Ingiltere de yasama süreci
 141. Devlet borç yönetimi
 142. Kamu yönetimi
 143. Dünya ticaret örgütü ve çevre
 144. Dünya ticaret örgütü
 145. Abdullah gül (milletvekili)
 146. Abdülkadir aksu (milletvekili)
 147. Hazine-merkez bankası ilişkileri
 148. Avrupa birliği
 149. Quo vadis küreselleşmenin iki yüzü ( osman ulagay)
 150. Toplam kalite yönetimi nedir?
 151. Tartışma yöntemi
 152. Personel organizasyonu
 153. Motivasyon konferansı
 154. çalısanları yetkilendirme ve güçlendirme
 155. Risk yönetimi
 156. Modern sistem yaklaşımı
 157. Kitlelerin özelleştirilmesi ve sermaye piyasasındaki rolü
 158. Türklerde yönetim
 159. Kamu iktisadi teşebbüsleri ve özelleştirme
 160. Türkiye avrupa birliği ilişkileri
 161. Teknolojide yenilik yaratma kavramı ortamları ve üniversite sanayi işbirliği
 162. Teknolojide yenilik yaratma kavramı ortamları ve üniversite sanayi işbirliği
 163. Ideolojinin serüveni
 164. Küreselleşme
 165. Siyaset bilim
 166. Dijital imza
 167. ölüm ve sürgün
 168. Eğitimin yönetsel temelleri
 169. Sermaye bütçelemesi
 170. Muhasebe
 171. Fabrika organizasyon ödevi
 172. Postmodernizm
 173. Doğu halkları
 174. Milli eğitim bakanlığı temizlik rehberi
 175. Ab perspektifinde türkiye ile ikili ilişkiler
 176. Merkez bankasının fonksiyonları ve merkez bankası bağımsızlığı
 177. şiddet ayrımcılık ve cinsel taciz
 178. Vergi hukuku
 179. Gelir politikasının tanımı ve kapsamı
 180. 2001 yılı programının genel stratejileri
 181. Eğitimde toplam kalite dönemi
 182. Kalite kontrolü
 183. Kamu ihale kanunu kanun
 184. Devlet
 185. Kamu maliyesi
 186. Yatırım indirimi
 187. Endüstri mühendisliği
 188. Stratejik yönetim
 189. 1970 yılından günümüze kadar hükümetler ve bakanlar
 190. Periyotlar cetveli
 191. Modern sistem yaklaşımı
 192. Kamu yönetiminde yerel yönetimler
 193. Nato ve türkiye
 194. çatışma yönetimi
 195. Avrupa insan hakları sözleşmesi
 196. Belediye iktisadi teşebbüsleri
 197. Türkiye’de kamu yönetiminde hizmet içi eğitimi
 198. Türkiyede tekstil sektörü
 199. Bürokrasi kuramları
 200. Bürokrasi